Kurumsal Uyum

Kurumsal Uyum

Alternatif Bank Mevzuat ve Uyum Bölümü, Uyum Birimi, Banka’nın 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun) ile 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanmasından sorumludur. Bankamızca sunulan hizmetlerden, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı amacıyla yararlanılması ya da Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere tam olarak uyulmaması gibi nedenlerle Bankamızın ya da çalışanlarımızın maruz kalabileceği mali, itibari ve operasyonel risklerin tanımlanması, derecelendirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılmasını sağlamak ve asgari düzeyde müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar için uygulanacak Banka içi tedbirleri belirlemektir. Alternatif Bank olarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadeleye yasa ve düzenlemelere uyumun ötesinde bir önem vermekte; bu mücadeleyi aynı zamanda bir sosyal sorumluluk olarak görmekte; Bankamızın ulusal ve uluslararası piyasalardaki itibarının, bu piyasalara uyum ve entegrasyonun vazgeçilmez bir unsuru olarak benimsemekteyiz. Banka’nın suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kapsamındaki risklerden korunması ve faaliyetlerinin Kanun, yönetmelik ve tebliğlerle, kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesidir. Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili iç denetim değerlendirmelerinin önemi açıklanmaktadır. Gerçek faydalanıcının belirlenmesi amacıyla hesap açılışı sırasında müşterilerle düzenlenen Bankacılık Hizmet Sözleşmelerinde, Alternatif Bank nezdinde açılan ve açılacak hesaplar ve bu hesapların üzerinden yapılan işlemlerin müşterinin kendi adına ve kendi hesabına yapıldığını; müşterinin açılan hesapta başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun ve ilgili alt mevzuatı kapsamında kimin hesabına işlem yaptığını ve ilgili kişinin kimlik bilgilerini Banka’ya derhal bildireceğine yönelik beyanı alınmaktadır. Müşteri kabulü sırasında kimlik ve adres tespitinin yanısıra, ibraz edilen belge ve bilgilerin kendi içinde tutarlılığı değerlendirilir, müşterinin bankayı tercih etme nedeni ve hesap açma amacı, müşterinin mesleği, gelir getiren ana faaliyet konusu hakkında bilgi alınır. Bankacılık faaliyetlerinin yerine getirilmesinde, ilgili kanunlar ve bu kanunlar uyarınca yetkilendirilen kurumlarca yapılan düzenlemelere uyumun sağlanması esas teşkil etmektedir. Bu kapsamda, Alternatif Bank Yönetim Kurulu Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi’ne bağlı olarak görev yapan Mevzuat ve Uyum Bölümü, Mevzuat Birimi tarafından günlük olarak Resmi Gazete ve ilgili kurum sitelerinden mevzuat takibi yapılmakta ve güncel mevzuat değişiklikleri yorumlanarak Banka içinde ilgili birimlere/bölümlere duyurulmaktadır. Resmi kurumlardan (BDDK, TCMB, SPK, MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı vb.) Banka’ya ulaşan yazıların takibi ve bu yazıların Banka içinde dağıtımı da Mevzuat ve Uyum Bölümü, Mevzuat Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Alternatif Bank’ın gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetler ile yeni ürün, proje, reklam ve tanıtım kampanyaları ile ilgili süreç ve dokümantasyon yasal mevzuata, Banka içi politika ve prosedürlere uygunluk çerçevesinde incelenmektedir.

  • Banka’nın suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kapsamındaki risklerden korunması ve faaliyetlerinin Kanun, yönetmelik ve tebliğlerle, kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesidir.
  • Alternatif Bank olarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadeleye yasa ve düzenlemelere uyumun ötesinde bir önem vermekte; bu mücadeleyi aynı zamanda bir sosyal sorumluluk olarak görmekte; Bankamızın ulusal ve uluslararası piyasalardaki itibarının, bu piyasalara uyum ve entegrasyonun vazgeçilmez bir unsuru olarak benimsemekteyiz.
  • Müşteri kabulü sırasında kimlik ve adres tespitinin yanısıra, ibraz edilen belge ve bilgilerin kendi içinde tutarlılığı değerlendirilir, müşterinin bankayı tercih etme nedeni ve hesap açma amacı, müşterinin mesleği, gelir getiren ana faaliyet konusu hakkında bilgi alınır.

Kimlik tespitinin tam olarak yapılamaması, iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinilememesi durumlarında iş ilişkisi tesis edilmez, talep edilen işlem gerçekleştirilmez. Bankamız bu kapsamda kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla gerekli duyuruları müşterilerine hizmet verdiği tüm şubelerinde müşterilerin rahatça görebileceği şekilde ilan etmektedir. Şüpheli işlem bildirimlerinin nasıl yapılması gerektiğine, tespit edilen bildirimler ile ilgili izlenecek prosedür ve uygulamalar ile şüpheli işlem bildirimlerinin gizliliğine değinilmektedir.

Alternatif Bank ilgili mevzuat çerçevesinde Banka Uyum Politikası’nı oluşturmuş olup, Uyum Birimi’nin kurulması, Uyum Görevlisi’nin atanması ve yazılı Banka politika ve prosedürlerinin oluşturulması süreçlerini tamamlamıştır. Suç gelirleri ve aklamayla mücadeleye yönelik izleme, kontrol, risk yönetimi, iç denetim ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra, Mevzuat ve Uyum Bölümü, Mevzuat Birimi, sağlamış olduğu danışmanlık hizmetleri çerçevesinde Genel Müdürlük birimleri ve şubelerden alınan bankacılık mevzuatına ilişkin soruları yanıtlamaktadır. 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan malvarlığının dondurulması ve bu kararın kaldırılmasına ilişkin kararlar gecikmeksizin uygulanır\. Eşsiz temalara sahip https://casinom-hub.com/ makineleriyle benzersiz bir deneyim yaşa. mostbet güncel giriş\. Ayrıca uluslararası finansal sistem ile birlikte ülkemiz bankalarınca da göz önünde bulundurulması gereken benzer diğer uluslararası listelerde (ABD, Avrupa Birliği, BM vbg.) yer alan yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşlarla iş ilişkisine girilmemesi için gerekli tedbirler alınır.

تم النشر في
مصنف كـ CHjun

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *