Kurumsal Uyum

Kurumsal Uyum Alternatif Bank Mevzuat ve Uyum Bölümü, Uyum Birimi, Banka’nın 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun) ile 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanmasından sorumludur. Bankamızca sunulan hizmetlerden, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı… متابعة قراءة Kurumsal Uyum

تم النشر في
مصنف كـ CHjun